Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış İlişkiler | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Öğrenci İletişim  
 
  Ders Listesi

> Bölümler  >  Su Ürünleri        

SU ÜRÜNLERİ

   

Kuruluş Yılı ve Geçmişi

Su ürünleri programı, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretim olarak açılmıştır.Programın eğitim faaliyetleri Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılmaktadır.


Amacı

Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının avlanma teknolojisi, yetiştiricilik ve hastalıkları, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi  konularında çalışan kişidir.
 
Çalışma Alanları  
 
-Sularda yaşayan canlıların hayatını inceler, 
-Sucul canlılarından insanlar için yararlı olanların uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler, 
-Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır 
-Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir, 
-Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar 
-Su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir, 
-Deniz ve iç sular ekolojisini, su kirliliğini sağlığa uygunluk ve kalite kontrollerini yapar, 
-Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar
.
                                                                                                                                   

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
 
- Bilimsel metodu kavramış ve problem çözümünde uygulayabilen 
- İnceleme ve araştırma merakı olan 
- Temel bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan (özellikle zooloji ve biyolojiye) 
- Açık havada, ıslak- nemli ortamlarda ve deniz, göl ve akarsularda çalışmaya ilgi duyan 
- Sabırlı, dikkatli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan 
- Yüzme, dalma ve denize dayanıklı olma durumlarında sağlık problemi olmayan 
- Mesleki anlamda yenilikleri takip eden

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Balık ve su ürünlerinin yetiştirildiği, işlendiği, pazarlandığı tüm ortamlarda, denizlerde, akarsularda, göllerde ve balık yetiştirme çiftliklerinde, balık unu ve yem fabrikaların ve laboratuar ortamında çalışırlar. Çalıştıkları yerler çoğu kez ıslak ve nemlidir. 
Eğitim Süresi ve İçeriği


Su Ürünleri Programı mesleğinin eğitim süresi 2 yıldır.Su Ürünleri Programı programında matematik, biyoloji, ekonomi ve pazarlama gibi temel dersler teorik olarak verilmektedir.Balık biyolojisi, deniz biyolojisi, oşinografi (okyanus bilimi), su kirliliği ve kontrolü, balık ve diğer su ürünleri yetiştiricilik teknikleri, balık besleme, balık hastalıkları, su ürünleri muhafaza ve işleme tekniği, avlanma teknolojisi ve su ürünleri pazarlaması, akvaryum dersleri ise teorik ve pratik olarak verilmektedir.Öğrencilerin mesleki eğitimi başarı ile bitirebilmeleri için 30 günlük staj yapmak zorundadırlar. Bu stajı balık üretim tesislerinde yapabilmektedirler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları


Su Ürünleri Programı yurt içi ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda, Devlet Su İşleri’nde, Belediyelerde, su ürünleri ve gıda işleme, pazarlama firmalarında, iç su ve deniz balıkları yetiştiricilik çiftliklerinde sorumlu tekniker olarak ve Çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle balık ve su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak kendi işlerini yapabilirler.

Önemli Not:
Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, cankurtarma ve deniz uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalara dayanıklı olduklarını belirten ve bu alanlarda bulunmasını engelleyecek fiziki ve ruhsal engelinin olmadığını belgeleyecek tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu alınması zorunludur. Su Ürünleri programında kullanılacak kişisel tüm malzemelerin (Maske, palet, şnorkel, vs.) temini öğrenciye aittir.Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
 Ziyaretçi sayısı: 3731