Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış İlişkiler | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Öğrenci İletişim  
 
  Ders Listesi
  Ders Programı
  Sera Uygulaması
  Teknik Gezi
  Aranjman ve Peyzaj Uygulamaları

> Bölümler  >  Organik Tarım        

ORGANİK TARIM
PROGRAMI   
                                                        
  Çevre ve sağlıklı bir beslenme için, organik tarım gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bölgemizde Organik tarımın daha bilinçli yapılabilmesi ve bu konuda eğitim vermek için 2011-2012 eğitim yılında Yüksekokul bünyesinde Organik Tarım programı açılmıştır.
Programın Amacı: Bitkisel ve hayvansal üretimi organik tarım ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirmek ve bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip , kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
                    
 
Misyon: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı organik tarım teknikerleri yetiştirmektir.
Vizyon: Çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim program olmak
                                                      
 

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan: Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.

Mezunların Çalışma Alanları:

 • Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

 • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.

• Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.

• Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

Mesleki Kariyer Olanakları: Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Anadolu Üniversitesi Açık öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programları ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır:

·         Bahçe Bitkileri

·         Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

·         Organik Tarım İşletmeciliği

·         Bitki Koruma

·         Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

·         Biyosistem Mühendisliği

·         Tarla Bitkileri

·         Tarımsal Yapılar ve Sulama

·         Tarım Ekonomisi

·         Zootekni

·         Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

·         Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Program İletişim   
Dr. Öğr. Üyesi Hülya SAYĞI (Bölüm Başkanı)
Adres: Çukurova Üniversitesi, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu 01680 Yumurtalık/ADANA
Telefon: 0 322 671 26 73
Faks: 0 322 671 26 74
E-Posta: hulutas@cu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
 Ziyaretçi sayısı: 5407