Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış İlişkiler | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Öğrenci İletişim  
 
  Ders Listesi
  Ders Programı
  Çanakkale Zaferi Etkinliği

> Bölümler  >  Turizm ve Otel İşletmeciliği        
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
 YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
 OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

Misyonumuz
 

Turizm değerlerinin sürdürülebilirliliğini sağlayarak ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırmak amacıyla turizm ve otel işletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

 

Vizyonumuz

Turizm değerlerinin sürdürülebilirliliğini sağlayarak ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırmak amacıyla turizm ve otel işletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası iş gücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesinde en iyi eğitim veren birim olmaktır.

 

Programın Amacı
 

Turizm ve otel işletmeciliği alanında evrensel insani değerlere bağlı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası işgücü taleplerini karşılayabilecek iş gücünün yetiştirilmesidir.

 

Program Profili:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık 25 öğrenci alınmaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

 Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ya da UB notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Üst Dereceye Geçiş:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

 

Mezuniyet Koşulları:

 Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ya da UB notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İstihdam Olanakları:

Bu bölümden mezun olan öğrenciler; konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme:

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.

 

Bölüm Bşk. ve AKTS Koordinatörü:

Öğr. Gör. Ayhan SAYGI

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
 Ziyaretçi sayısı: 4869